Kontakt

Stowarzyszenie K2 Partners
72-006 Mierzyn, ul.Spółdzielców 19c/1
NIP 8513147072
KRS 0000383338

Dyrektor Biegu
Marcin Paprocki
mail: biuro@szybkadycha.pl

Koordynator Projektu
Magdalena Kasprzak
mail: biuro@szybkadycha.pl

Koordynator Projektu
Małgorzata Woźniak
mail: biuro@szybkadycha.pl